Ścieżką nauki do Boga. Nauki przyrodnicze i duchowość w starożytności i w średniowieczu - Spis treści

geometria

bp Andrzej Siemieniewski

Ścieżką nauki do Boga.
Nauki przyrodnicze i duchowość w starożytności i w średniowieczuSPIS TREŚCI

Wstęp

a. Historyczne źródła duchowości przyrodnika
b. Szlakiem encykliki Fides et ratio

1. Z linijką i cyrklem na drodze do Boga

a. Aby lepiej poznać Boga, bądź matematykiem
b. Przygotuj swą duszę przez geometrię
c. Na Zachodzie bez zmian
d. Wykłady dla aniołów i świętych
e. Przez astronomię ku Stwórcy niebios
f. Ze Wschodu na Zachód

2. Jak św. Augustyn dosłownie zrozumiał Księgę Rodzaju

a. Naukowe złupienie Egipcjan
b. Wyznania przyrodnika
c. Rzecz o metodzie: czytać Biblię czy badać świat?
d. Więcej pytań niż odpowiedzi
e. Kreacjonista czy ewolucjonista?
f. Dosłowność biblijnej alegorii
g. Dopełnienie miary piękna
h. Kościół na Księżyc!

3. Od wojennego chaosu do papieża matematyka

a. Nauka w epoce chaosu
b. Zadanie dla nieboszczyka
c. Przez Biblię i przez arytmetykę
d. Maur z Moguncji
e. Mariaż teologii z matematyką w średniowiecznym renesansie
f. Fizyka gwiezdna i śpiewana
g. Arytmetyczny język księgi stworzenia
h. Wielki matematyczny finał pierwszego tysiąclecia

4. Średniowieczna astrofizyka

a. Kosmiczni sąsiedzi
b. Ziemia jak piłka okrągła
c. Czyżby jednak płaska?
d. Jak narysować siłę grawitacji?
e. Opisy efektów grawitacyjnych
f. Znikomość Ziemi w ogromnym kosmosie
g. Średniowieczna czasoprzestrzeń
h. A jednak się kręci…

5. Epilog, czyli ile diabłów zmieści się na ostrzu szpilki

a. Witraże z Einsteinem
b. Matematyka dla papieży, biskupów, prezbiterów i mnichów
c. Pożytek dla Kościoła z dzieła Kopernika
d. Galileusz obrońcą Tradycji Kościoła

Bibliografia