"Troszczyć się o sprawy Pana..."


bp Andrzej Siemieniewski

"TROSZCZYĆ SIĘ O SPRAWY PANA..."


SPIS TREŚCI

1. DUCHU, PRZYJDŹ! – BIBLIA ŹRÓDŁEM ŻYCIA

1.1 Odnowienie biblijnych cudów
1.2 Królestwo Boże pośród was jest (Łk 17,21)
1.3 Medytacja: „postaraj się o towarzystwo”
1.4 Przeniósł nas do Królestwa (Kol 1,13)

2. NAPEŁNIENI WSZELKIM BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM

2.1 Rady ewangeliczne w ośmiu błogosławieństwach
2.2 Rady ewangeliczne obecne w życiu Pana Jezusa
2.3 Rady ewangeliczne w nauczaniu Jezusa
2.4 Rady ewangeliczne w życiu biblijnego Kościoła

3. DAWNE WIEKI ŻYCIA KONSEKROWANEGO – SZKOŁA BOŻEGO SŁOWA

3.1 Życie konsekrowane miejscem życia Słowem
3.2 Klasztorna szkoła św. Augustyna
a. starożytna szkoła nowej ewangelizacji
b. na wzór mnicha
c. jak zbudować dom na skale
d. Królestwo Słowa i błogosławieństwa
3.3 Św. Franciszek z Biblią w ręku
3.4. Albo najlepsi, albo najgorsi
3.5. Z brewiarzem w ręku, czyli w szkole św. Benedykta

4. OWOCE DUCHA – CODZIENNOŚĆ KRÓLESTWA BOŻEGO

4.1 Jak zostać wielkim?
4.2 Uczta Królewska
4.3 Królestwo Ducha Świętego
4.4 W szkole Jana Pawła Wielkiego