Ewangelikalna duchowość nowego narodzenia a tradycja katolicka


bp Andrzej Siemieniewski

EWANGELIKALNA DUCHOWOŚĆ NOWEGO NARODZENIA
A TRADYCJA KATOLICKA

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I: Ewangelikalizm jako kierunek duchowości

1. W kierunku określenia duchowości ewangelikalnej
2. Historyczne źródła tożsamości ewangelikalnej
3. Dwudziestowieczny kryzys i ruchy odnowy ewangelikalizmu
4. Ruch przebudzeniowy, przebudzenie, ewangelikalizm: terminologia i periodyzacja zjawisk

Rozdział II: Nowe narodzenie jako „zadziwiające dzieło Boga” — Pierwsze Wielkie Przebudzenie

1. Nowe narodzenie w Pierwszym Wielkim Przebudzeniu
1.1. Prekursor ewangelikalizmu: S. Stoddard
1.2. Pierwszy etap Wielkiego Przebudzenia
1.3. Drugi etap Wielkiego Przebudzenia

2. Jonathan Edwards o nowym narodzeniu
2.1. Relacja z „niezwykłego działania Boga”
2.2. Nowe narodzenie: dar suwerennego Stwórcy
2.3. Problem weryfikacji nawrócenia
2.4. Metody rozeznawania duchów
2.5. Błędy popełnione w czasie przebudzenia

3. Charakterystyka teologii duchowości Jonathana Edwardsa
3.1. Schemat teorii Edwardsa
3.2. Teologia uczuć: podłoże filozoficzno-psychologiczne

4. Johna Wesleya doktryna pewności wiary a teologia Edwardsa
4.1. Chrześcijaństwo nominalne
4.2. Wewnętrzne zmaganie
4.3. Pewność wiary
4.4. Porównanie opisu nowego narodzenia w ujęciu J. Edwardsa i J. Wesleya

Rozdział III: Nowe narodzenie w Drugim i Trzecim Wielkim Przebudzeniu

1. Nowe narodzenie jako cel ruchu przebudzeniowego w Drugim Wielkim Przebudzeniu
1.1. Aspekt historyczny
1.2. Nowe narodzenie jako kolektywna ekstaza religijna
1.3. Nowe narodzenie w interpretacji Ch.G. Finneya

2. Kryzys idei nowego narodzenia w późniejszych fazach ewangelikalizmu
2.1. Dwight Lyman Moody i jego uczniowie
2.2. Billy Sunday i Billy Graham

Rozdział IV: Teologiczna ocena ewangelikalnej duchowości nowego narodzenia w świetle duchowości katolickiej

1. Idea nowego narodzenia w świetle wybranych elementów Tradycji
1.1. Ewangelikalne przebudzenia jako forma „teologii serca”
1.2. Nowe narodzenie w świetle wybranych wschodnich i zachodnich Ojców Kościoła
1.3. Odnowiona afektywność „nowego człowieka” w świetle klasycznych teologów średniowiecza
1.4. „Narodzenie na nowo” w świetle klasycznych mistrzów życia ascetyczno-mistycznego
1.5. „Nowość życia” i jej aspekt afektywny według współczesnego nauczania Kościoła
1.6. Afektywny aspekt „nowego życia” według wybranych teologów współczesnych
1.7. Kierunki współczesnej katolickiej interpretacji afektywnego doświadczenia nowego narodzenia

2. Ewangelikalna teologia przebudzeniowa a katolicka teologia duchowości
2.1. Przebudzenie oparte o nowe narodzenie jako próba odpowiedzi na problem sekularyzacji
2.2. Ludowa mistyka nawrócenia
2.3. Możliwe interpretacje reguł rozeznawania duchów
2.4. Ocena błędów revivalismu

Zakończenie

1. Spotkanie z duchowością ewangelikalną: nowe ruchy kościelne
2. Pozytywne inspiracje ewangelikalizmu
3. Negatywne aspekty ewangelikalizmu
4. Kierunki niezbędnego pogłębienia duchowości ewangelikalnej

Bibliografia