Skąd się wziął świat? Historyczna lekcja duchowości scjentystycznej


bp Andrzej Siemieniewski

SKĄD SIĘ WZIĄŁ ŚWIAT?
Historyczna lekcja duchowości scjentystycznej


SPIS TREŚCI

Wstęp

Część I. Nauka za czasów Wikingów

1.1 teologia przyrody za czasów Wikingów
1.2 jeszcze jeden Irlandczyk
a. na początku był rozum
b. jak Eriugena czytał Księgę Rodzaju?
c. Bóg Stworzycielem matematyki i fizyki
d. chemia w ósmym wieku
1.3 kosmos w IX wieku
a. system geo-heliocentryczny?
b. kula ziemska
c. Ziemia na uboczu kosmosu
d. dlaczego gaśnie Księżyc?
e. jak duży jest świat?
1.4 wczesne średniowiecze o Księdze Rodzaju
a. dwieście trzydzieści jeden pytań i tyleż odpowiedzi
b. dosłownie, choć nie całkiem
c. u źródeł brytyjskiej nauki: Beda Czcigodny
d. karoliński epilog
1.5 czas na obrazki

Część II. Grawitacja papieżowi nieposłuszna

2.1 papieskie dekrety
a. nie zabraniać nauki!
b. tymczasowy świat
c. spod ciemnej gwiazdy?
d. średniowieczne wieloświaty
e. o przyczynach i skutkach
2.2 średniowieczny mnich o matematyce i eksperymentach: Roger Bacon
a. wierny uczeń starych mistrzów
b. miłośnik matematyki
c. a jednak prawa przyrody
d. garść szczegółów
2.3 koledzy Bacona po fachu: początek nauk eksperymentalnych przed Galileuszem
a. tęczowi uczeni
b. paryska moda na Ziemię w ruchu

Część III. Jan Paweł II zakazuje badań?

3.1 między fizykiem a metafizykiem
a. audiencja ‘81
b. różne poziomy naukowego dyskursu
c. czy Panu Bogu zabrakło czasu na stworzenie świata?
3.2 zaczęło się od Arystotelesa
3.3 astrofizyka bez teleskopu

Zakończenie: Olbrzymi na ramionach… olbrzymów

Bibliografia