Chrześcijańska medytacja monologiczna. Źródła i aktualne pytania - Spis treści

bp Andrzej Siemieniewski
ks. Mirosław Kiwka

Chrześcijańska medytacja monologiczna
Źródła i aktualne pytania


SPIS TREŚCI

Wstęp

Część I. Z historii medytacji monologicznej:
Biblia, Katechizm Kościoła katolickiego, mnisi

Rozdział 1. Medytacja w Biblii i w Katechizmie Kościoła katolickiego

1.1. Medytacja w Starym Testamencie
a. Medytujący mąż Boży (Ps 1, 2)
b. Starotestamentalna medytacja słowa Bożego
1.2. Ewangeliczne „rozważanie” i „rozmyślanie”
1.3. Medytacja i kontemplacja w Katechizmie Kościoła katolickiego
a. Katechizmowa medytacja
b. Kontemplacja w Katechizmie

Rozdział 2. Medytacja monologiczna w starożytnym Kościele

2.1. Biblijna medytacja starożytnych mnichów
a. „Przeżuwanie”
b. Modlitwa monologiczna
2.2. Tradycja modlitwy Jezusowej
a. Werset monologiczny
b. „Panie Jezu Chryste, ulituj się nade mną”
c. Modlitewne strzały św. Augustyna

Rozdział 3. Mistrz starożytnej medytacji monologicznej: Jana Kasjana Rozmowy z Abba Izaakiem

3.1. Jak wejść na górę medytacji?
a. Ścieżka Modlitwy Pańskiej
b. Czy Ktoś mnie słyszy?
c. Jak to się naprawdę robi?
3.2. Moc medytacji
a. Moc słowa Bożego
b. Co z tego wyniknie?
c. Benedyktyńska kontynuacja

Rozdział 4. „Możesz Go kochać, ale nie pojąć”: Obłok niewiedzy

4.1. Nieco wiedzy o Obłoku niewiedzy
a. Biblijne źródła
b. Trzynastowieczna kontynuacja
c. Jak wejść w Obłok, by się w nim nie zgubić
d. Co tak naprawdę dzieje się w Obłoku?
e. Modlitwa strzelista przebija obłoki
4.2. Czy Ktoś tam jest?

Rozdział 5. Złoty wiek mistyki: mniej monologii, więcej wyobraźni

5.1. Święta Teresa: medytacja w dobrym towarzystwie
a. „Postaraj się, córko, o towarzystwo”
b. Doskonałość kontemplacji doskonałej
5.2. Medytacja z mistrzem: św. Jan od Krzyża
5.3. Medytacja wyobraźnią: św. Ignacy Loyola

Część II. Współczesna mantryczna medytacja chrześcijańska

Rozdział 6. Mantryczna Medytacja Transcendentalna (TM)

6.1. Medytacja monologiczna – wschodnie początki współczesnego renesansu
a. Medytując stać się Bogiem
b. Maharishi Mahesh Yogi i jego program TM
6.2. Ponadreligijna mądrość wszechczasów
a. Jak uprawiać TM?
b. Błogosławione skutki?
c. Ponadreligijna mądrość wszechczasów?

Rozdział 7. Chrześcijańska mantryczna medytacja monologiczna (MMM)

7.1. Rok przełomu: 1975
7.2. Światowa Wspólnota Medytacji Chrześcijańskiej i jej propozycja
7.3. Co mam czynić, aby osiągnąć zbawienie?

Rozdział 8. Mantra w tradycji chrześcijańskiej duchowości?

8.1. Argument historyczny mantrycznej medytacji monologicznej
a. Mantra zakorzeniona w Biblii? Pierwsze problemy
b. Patrystyczny wzorzec mantry? Kolejne kłopoty
8.2. Historii ciąg dalszy: średniowieczne precedensy?

Część III. Watykańskie światło

Rozdział 9. Watykański dokument Orationis formas

9.1. Unikać pospiesznych rozwiązań
9.2. Chrześcijańskie kryteria oceny duchowości
9.3. Niezawodny św. Augustyn
9.4. Czym nie jest ocena współczesnej „mantrycznej medytacji chrześcijańskiej”?
a. Chrześcijańska medytacja czy „chrześcijańska medytacja”?
b. Godne zauważenia duchowe owoce modlitwy w medytacyjnych wspólnotach
c. Pogłębione rozumienie Ewangelii w rozważaniach założycieli szkół medytacji
d. Mantryczny aspekt medytacji monologicznej: punkty dyskusyjne

Rozdział 10. Medytacja monologiczna dziś: „Mantryczna historia duchowości” – relatywizacja chrześcijaństwa?

10.1. Problemy z mantryczną historią duchowości
a. „Medytacja chrześcijańska”: historyczne korzenie w hinduizmie?
b. Ile hinduizmu w medytacji?
10.2. Relatywizacja chrześcijaństwa
a. Reinterpretacja biblijnej duchowości
b. Relatywizacja wartości chrześcijańskich
c. Siedem sakramentów czy siedem czakr?
d. To już było... Thomas Merton, gołębica i ptaki żądzy
e. Co robić?

Epilog
a. Analogia
b. Coś z życia, czyli medytacja chrześcijańska w terenie
c. Przechadzaj się z Panem Bogiem po raju

Bibliografia