Pentekostalizacja: Znak czasów

bp Andrzej Siemieniewski

PENTEKOSTALIZACJA: ZNAK CZASÓW

SPIS TREŚCI

1. Rewolucja w chrześcijaństwie
1.1 Zmiany w skali globalnej
a. Opcja ubogich?
b. Globalne symptomy
c. Pentekostalizacja?
1.2 Czy wiemy, co robić?
1.3 Fakt i zadanie oceny faktu

2. Opcja dla ubogich czy opcja ubogich?
2.1 Ubodzy i ich opcja
a. Papieska opcja na rzecz ubogich
b. Profesorska teologia opcji na rzecz ubogich
2.2 Terminologia
a. Pentekostalizm: w duchowości
b. Pentekostalizacja: trzy oblicza
c. Pentekostalizm: proces historyczny

3. Nieco danych statystycznych
3.1. Niezwykłe przemiany chrześcijaństwa w Ameryce Łacińskiej
3.2. Studium przypadku: Brazylia

4. Duchowość pentekostalizacji: Dzieje Apostolskie dziś
4.1 Trudności w wyjaśnieniu fenomenu pentekostalizacji
a. Jak czytać Biblię bez pomocy Heideggera?
b. Czy oni wyznają jakieś dogmaty?
c. Globalna Północ, globalne Południe
4.2 Właściwy klucz: duchowość
a. Cechy duchowości pentekostalnej
b. Na tle tendencji dominujących w katolicyzmie
c. Gdzie się dzieją Dzieje Apostolskie?