Języki z ognia. Glosolalia: Dar języków w Biblii, historii i we współczesności Kościoła

bp Andrzej Siemieniewski
ks. Mirosław Kiwka

JĘZYKI Z OGNIA. GLOSOLALIA:
Dar języków w Biblii, historii i we współczesności KościołaSPIS TREŚCI

Wstęp

1. Mówienie językami w Biblii

1.1 Mówienie językami w Dziejach Apostolskich: Co właściwie działo się w Wieczerniku?
a. Zesłanie Ducha Świętego: majestatyczny spokój?
b. Sceny zamieszania i chaosu?
c. Duchowa szkoła językowa?

1.2 kilka pomocnych kroków przy lekturze biblijnych tekstów o mówieniu językami
a. Glosolalia czy ksenoglosja?
b. Mówienie językami znane w pogaństwie?
c. Lektura Dz 2 w świetle 1 Kor 14

1.3 możliwe znaczenia restrykcji Apostoła co do mówienia językami
a. "Mówienie" kobiet jako istotny znak profetyczny wylania Ducha
b. "Mówienie" kobiet w codzienności Kościoła apostolskiego
c. "Mówienie" kobiet w zgromadzeniu "całego Kościoła" (1 Kor 14,23)

2. Mówienie językami w Kościele starożytnym
3. Glosolalia - języki niebiańskie?
4. Mówienie językami w średniowieczu
5. Czasy nowożytne: od XVI w.
6. Wielcy mistycy hiszpańscy XVI wieku
7. Przeżywanie daru języków w duchowości protestanckiej
8. Mormoni

9. Współczesny fenomen mówienia językami

9.1 Początek nowożytnego pentekostalizmu
9.2 Oficjalne wypowiedzi katolickie o darze języków
a. Dokument Odnowa charyzmatyczna
b. Dokument Chrzest w Duchu Świętym
9.3 Języki we współczesnej Odnowie charyzmatycznej: minimalizm teologiczny
9.4 Języki w Odnowie jako dar nadprzyrodzony

Zakończenie