Artykuły o duchowości chrześcijańskiej

ARTYKUŁY O DUCHOWOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 

ABC doświadczenia charyzmatów w IV wieku — dary duchowe za czasów Atanazego, Bazylego i Cyryla
„Afektywny” aspekt doświadczenia nowego narodzenia we współczesnej interpretacji teologicznej
Afektywny aspekt wiary obecny w tradycji katolickiej
Chrzest w Duchu Świętym wbrew Kościołowi? Consolamentum średniowiecznych katarów
Chwila obecna
Consecratio mundi
„Coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu”
Czas wolny
„Cztery prawa życia duchowego” – potrzeba teologicznego pogłębienia
Doświadczenie wiary: czy zagadnienie wystarczająco poważne?
Duchowość chrześcijańska wobec wyzwań
Duchowość globalizmu jako postulat biblijny
Duchowość komunii
Ewangelia życia - Ewangelia chwały
Gołębica i ptaki żądzy: o Mertonie, buddyzmie i odnowie wiary
Gospodarka
Homo faber
Inkarnacyjna duchowość
Jana Pawła II apel o współpracy rozumu i wiary — podjęty przez Benedykta XVI
Krótka rozmowa między fizykiem, biologiem i teologiem
Łaska
Maryja - ikoną dialogu z Ojcem
Między "cudownością" a cudem
Misja w Polsce — zasadność, istota i metoda w kontekście stosunków wewnątrzchrześcijańskich
Mistyka chrześcijańska, mistyka niechrześcijańska: granice podobieństw
Modlitwa w językach: cud, Boży charyzmat czy pobożne jodłowanie?
Praca
Propagowane przez prasę laicką postawy względem Boga i religii a duchowość chrześcijańska
„Przemija postać tego świata” (1 Kor 7,31) – teologia św. Pawła a teologia współczesna
Religie a przemoc – islam i chrześcijaństwo
Ruch Wiary - chrześcijaństwo w duchu tego świata
Styl obecności w społeczeństwie. Konstytucje i dyrektorium zgromadzenia ks. marianów (KiD, 108-114) (konferencja duchowna)
Święty Paweł Apostoł – patron fizyków?
Tertio millennio adveniente - duchowość na trzecie tysiąclecie
Życie duchowe