Dary duchowe w dawnych wiekach Kościoła. "Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu" (1 Tm 4,14)


bp Andrzej Siemieniewski

DARY DUCHOWE W DAWNYCH WIEKACH KOŚCIOŁA.
"Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu" (1 Tm 4,14)


SPIS TREŚCI

Wstęp

Część I. „Jak było na początku” (Dz 11,15) − dary duchowe
pierwszych chrześcijan

1. Pierwszych sto pięćdziesiąt lat
a. Co napisali uczniowie uczniów Pana Jezusa?
b. Świadectwo czwartego pokolenia o charyzmatach
c. Szkoła prorocza i mówienie w językach, czyli jak odróżnić ziarno od plew
d. „Na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego”

2. Tertulian – charyzmatycy kontra „duszewni”
a. Jak działa Ducha Święty?
b. Rozdwojone królestwo?
c. Niezależny i wolny kościół Noetosa

3. Orygenes – miłośnik Biblii i Ducha Świętego
a. Trzy rodzaje chrześcijan
b. Kościół pełen charyzmatów
c. Listy charyzmatów
d. Bóg nieograniczony w inwencji
e. Kiedy pyszałek odkrywa obdarowanie duchowe…
f. Jak sprawdzić, kto ma rację?

4. Cyprian – biskup, charyzmatyk i męczennik
a. Charyzmat pasterzowania
b. U progu nowej przygody

Część II. Dary Ducha w czasach wielkich ojców Kościoła

1. ABC charyzmatów w IV wieku: Atanazy, Bazyli, Cyryl
a. Atanazy o charyzmatycznej mocy i ortodoksyjnym nauczaniu
b. Bazyli o darach duchowych
c. Cyryl Jerozolimski i jego katechezy

2. Charyzmatycy od A do Z, czyli od Augustyna do Złotoustego Jana
a. Augustyn
b. Cyryl Aleksandryjski
c. Złotoustego złote myśli o charyzmatach

3. Powstaje pierwszy ruch odnowy

Część III. Mnisi, czyli żywa świątynia Ducha Świętego

1. „Takim był pierwszy Kościół, jakimi teraz starają się być mnisi”
a. Charyzmatyczni asceci przedmonastyczni
b. Bohaterowie życia monastycznego
c. Bazyli – mnich i teolog o dziełach Ducha

2. Charyzmatyczny i monastyczny Kościół celtycki
a. Wylanie Ducha Świętego w życiu św. Patryka
b. Charyzmat i instytucja we współdziałaniu – św. Brygida z Kildare

Część IV. Charyzmaty zawsze żywe – Symeon Nowy Teolog
o darach Ducha

1. Dar Ducha-ognia
2. Dar poznania Pism Bożych
3. Charyzmaty Ducha Świętego
4. Jak otrzymać dar nauczania
5. Względna wartość charyzmatycznych znaków i cudów
6. Kościół - Ciało Chrystusa

Część V. Kilka słów chrześcijańskiego średniowiecza
o darach duchowych

1. Teologowie chrześcijańskiego Wschodu
2. Zachodni świadkowie wiary
3. Przykłady darów duchowych w późnośredniowiecznej mistyce kobiet

Część VI. Dar języków: interpretacja starożytna a współczesna
modlitwa w językach

1. Dar języków w starożytności
a. Mówienie językami w oczach starożytnych chrześcijan
b. Jubilacja – głos bez słów (vox sine verbis)

2. Glosolalia − język niebian?
a. Pozachrześcijańskie tradycje dotyczące języka niebian
b. Chrześcijańskie tradycje języka zastępów niebieskich

3. Przykłady średniowiecznej glosolalii
a. Przykłady dotyczące posługiwania się nieznanym językiem odmiennej grupy ludzkiej
b. Dalsze przykłady języków anielskich
c. Przykłady dotyczące muzyki anielskiej

4. Dar języków u wielkich mistyków XVI wieku?
a. Przypadki wątpliwe
b. Loqüela św. Ignacego Loyoli

5. Osiemnastowieczne i dziewiętnastowieczne przykłady „modlitwy w językach”
a. w środowisku przebudzeniowym
b. w środowiskach skrajnie nieortodoksyjnych

Zakończenie

Bibliografia