Boży płomień. Chrzest w Duchu Świętym

bp Andrzej Siemieniewski
ks. Mirosław Kiwka


BOŻY PŁOMIEŃ. CHRZEST DUCHU ŚWIĘTYM

SPIS TREŚCI


Wstęp. Chrzest w Duchu Świętym wciąż aktualny

a. „Duquesne Weekend” w 1967 r. w ośrodku „Arka i gołębica”
b. Golden Jubilee 2017
c. Nowe wspólnoty i sieci wspólnot kultywujące chrzest w Duchu Świętym

Rozdział 1. Chrzest w Duchu Świętym w Nowym Testamencie: cel przyjścia Mesjasza?

1.1. Ewangelie synoptyczne: Duch zstępuje w postaci cielesnej
1.2. Ewangelia wg św. Jana: znaki chrztu w Duchu
1.3. Dzieje Apostolskie
a. Duch działa przed chrztem w Duchu
b. Królestwo Boże w strukturze Dziejów
c. Dwa rodzaje powszechności Kościoła
d. Rozszerzające się kręgi (drogocennej) powszechności Kościoła
e. Królestwo otwarte dla wszystkich

Rozdział 2. Ogień Pascala: szersze znaczenie chrztu w Duchu Świętym

2.1. Noc ognia
2.2 W poszukiwaniu definicji
a. „Podwójny sakrament” chrztu i bierzmowania: ale czy tylko?
b. Missio invisibilis: niewidzialne posłanie Ducha w serca wierzących

Rozdział 3. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba: chrzest w Duchu Świętym w Starym Testamencie?

3.1. Trzej patriarchowie
a. Abraham: Boży ogień
b. Izaak: Boży dar źródła wody żywej
c. Jakub: chwała zstępująca z otwartego nieba

3.2. Prorocy Izraela ochrzczeni Duchem Świętym?
a. Ognisty krzew Mojżesza: objawienie i powołanie
b. Żar serafinów Izajasza: objawienie i misja
c. Ogień w sercu Jeremiasza
d. Blask pochodni Ezechiela
e. Strumień ognia Daniela

Rozdział 4. Bóg Jezusa Chrystusa: przykłady historycznych doświadczeń chrztu w Duchu Świętym

4.1. Liturgia
4.2. Święty Augustyn: świadek i nauczyciel
a. Augustyn przekazuje nauczanie o darze Ducha Świętego
b. Od teorii do praktyki
4.3. Święty Hieronim: chłostany Bożym słowem
4.4. Symeon Nowy Teolog: wewnętrzne doświadczenie Ducha
a. Udzielenie Ducha Świętego ma być doświadczane
b. Nowo narodzony chrześcijanin ochrzczony Duchem Świętym
c. Herezja chrześcijaństwa bez doświadczenia?
4.5. Inne wybrane przykłady
a. Święty Patryk: z Wieczernika Pięćdziesiątnicy z misją do pogan
b. Święty Filip Neri: „miłość Boża rozlana w sercach naszych”
4.6. Chrzest w Duchu Świętym średniowiecznych albigensów (katarów)
a. Consolamentum średniowiecznych katarów
b. Źródła wierzeń katarów
c. Chrzest Duchem Świętym w praktyce katarów

Rozdział 5. Płomienny Bóg mistyków

5.1. Święta Hildegarda z Bingen: autoportret z Duchem Świętym
5.2. Święta Gertruda z Helfty: „jeśli chcesz otrzymać Ducha Świętego…”
a. Ćwiczenia duchowe na drodze do chrztu w Duchu
b. Etapy drogi
5.3. Święta Katarzyna ze Sieny modli się o nowe wylanie Ducha
5.4. Święta Teresa od Jezusa: „Duch Święty niech będzie z Dostojnością Waszą”
a. Veni Creator Spiritus
b. Gołębica
c. Język wody, ognia i zapachu
5.5. Święty Jan od Krzyża: ogarnięty żywym płomieniem
a. Obraz płomieni
b. Obraz strumieni wód
c. Święto napełnienia Duchem Świętym

Rozdział 6. Papieże XX i XXI wieku

6.1. Leon XIII w duchowym dialogu z bł. Eleną Guerrą
a. Provida mater (1895)
b. Divinum illud munus (1897)
c. Ad fovendum in Christiano populo (1902)
d. Modlitwy bł. Eleny Guerry
6.2. Święty Jan XXIII o nowej Pięćdziesiątnicy
6.3. Papieże przełomu tysiącleci
a. Błogosławiony Paweł VI
b. Święty Jan Paweł II
c. Papież Franciszek

Zakończenie
Bibliografia