Ścieżką ewolucji do Boga Stworzyciela

bp Andrzej Siemieniewski

Ścieżką ewolucji do Boga StworzycielaSPIS TREŚCI

Wstęp

a. Co łączy chrześcijanina i ateistę?
b. Jak zwyciężyć wroga sprzed dwustu lat
c. Co przed nami?


CZĘŚĆ I. WOJNA, ROZEJM CZY WSPÓŁPRACA?


I.1. Kościół a ewolucja: semper idem
a. Wojna i pokój
b. Jak ewoluowali jezuici
c. Darwin na muszce katolickich apologetów
d. Catholic Encyclopedia
e. Ten straszny wiek dziewiętnasty

I.2. Teologia Karola Darwina
a. Niespodziewane cytaty
b. Jak biolog z zegarmistrzem
Czytanie księgi natury
Kto zbudował świat?
c. Studium księgi Bożych dzieł
d. O pochodzeniu niektórych gatunków
e. Z Panem Bogiem od deski do deski
f. Chrześcijanie spotykają Darwina
O ewolucji pobożnie
Błogosławiona ewolucja
Ewolucja to oczywiście ateizm!
Fundamentalizm nie całkiem fundamentalistyczny
Święty i stoicki spokój katolicki


CZĘŚĆ II. EWOLUCJA NAUK PRZED NAUKOWĄ REWOLUCJĄ


II.1. Nie samym słowem żyje człowiek – Biblia i przyroda
a. Dwie Boże księgi
b. Idea stara jak świat
c. Księga natury w średniowieczu

II.2. Mikołaj z Kuzy – jak hartowało się szkło
a. Działanie Boże, opis ludzki
b. Księga samego Boga
c. Artysta, nauczyciel i rzemieślnik

II.3. Św. Bonawentura – księga świata „na zewnątrz zapisana”
a. Wystarczała księga stworzenia
b. Od księgi Biblii do księgi przyrody

II.4. Św. Tomasz z Akwinu – summa o pochodzeniu gatunków
a. Prawa przyrody czy cudy?
b. O czym św. Tomasz podyskutowałby z kreacjonistami
c. O pochodzeniu średniowiecznych gatunków

II.5. Alkuin i towarzysze – drugi rozdział Genesis w ósmym wieku
a. Dwieście trzydzieści jeden pytań i tyleż odpowiedzi
b. Dosłownie, choć nie całkiem
c. Beda – jasne myśli ciemnych wieków


CZĘŚĆ III. STAROŻYTNI KRYPTOEWOLUCJONIŚCI?


III.1. Bóg Stworzyciel i Artysta
a. Bóg Artystą
b. Piękno dla oka, piękno dla intelektu
c. Niedokończona ziemia
d. Wysiadywanie świata
e. Czy znajdzie się taki prostak?

III.2. Jak św. Augustyn dosłownie zrozumiał Księgę Rodzaju
a. Rzecz o metodzie: czytać Biblię czy badać świat?
b. Więcej pytań niż odpowiedzi
c. Kreacjonista czy ewolucjonista?
d. Dosłowność biblijnej alegorii
e. Dopełnienie miary piękna
f. Pieśń o stworzeniu świata

III.3. Mistrz alegorii interpretuje
a. Nie tylko dosłownie
b. Duchowa księga stworzenia

Zakończenie

BibliografiaTags: