Bp Andrzej Siemieniewski, biskup diecezji legnickiej

– ur. 8 sierpnia 1957 r. we Wrocławiu. Święcenia prezbiteratu otrzymał 1 czerwca 1985 r. Po dwuletniej pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. Stanisława w Świdnicy, podjął studia specjalistyczne w Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie, które ukończył z tytułem doktora teologii w zakresie duchowości.

W latach 1991-1998 pełnił funkcję ojca duchownego w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Od 1991 roku zatrudniony na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, gdzie przez dwa lata był dyrektorem tamtejszej biblioteki, a w 1997 roku został kierownikiem katedry teologii duchowości. W latach 1998-2001 pełnił urząd prorektora uczelni.

W 1998 roku habilitował się w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a w 2004 roku otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Jest autorem licznych publikacji – książek, artykułów o charakterze naukowym i popularnonaukowym oraz z zakresu duchowości. Od 1994 roku związany ze wspólnotą „Hallelu Jah” we Wrocławiu należącej do Ruchu Odnowy w Duchu Świętym.

5 stycznia 2006 roku papież Benedykt XVI mianował ks. prałata Andrzeja Siemieniewskiego biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej ze stolicą tytularną Theuzi. Sakry biskupiej udzielił mu abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski, 11 lutego 2006 roku, w archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Deus Caritas est” (Bóg jest Miłością).

W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję delegata ds. Ruchu Rodzin Nazaretańskich oraz delegata ds. Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”, a także jest członkiem zespołu ds. kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną oraz członkiem Rady Naukowej.

Po piętnastu latach, 28 czerwca 2021 r., papież Franciszek mianował bp. Andrzeja Siemieniewskiego biskupem legnickim. Kanoniczne objęcie diecezji odbyło się w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, patronów diecezji legnickiej, tj. 29 czerwca 2021 r. Ingres do katedry legnickiej miał miejsce 20 września 2021 r. w 680. rocznicę poświęcenia tego kościoła.

Diecezja Legnicka

 

Uroczystość ingresu bpa Andrzeja Siemieniewskiego do katedry legnickiej

Od 28 czerwca 2021 roku bp Andrzej Siemieniewski pełni funkcję biskupa legnickiego. W poniedziałek 20 września 2021 roku nastąpił jego ingres do katedry, kiedy to liturgicznie i symbolicznie objął on pasterzowanie we wspólnocie Kościoła legnickiego. W tym dniu przypada 680. rocznica poświęcenia tego kościoła. Ingres odbył się z udziałem Nuncjusza Apostolskiego abp. Salvatore Pennacchio.

O godz. 11:30 miała miejsce procesja przejścia z plebanii katedralnej do świątyni.

O godz. 12:00 rozpoczęła się Eucharystia. Została odczytana Bulla papieska, przekazany pastorał i nastąpiło przeprowadzenie Biskupa legnickiego do katedry – biskupiego krzesła, na którym zajął miejsce i odtąd z niego będzie przewodniczył wszystkim wydarzeniom liturgicznym.

 

BIBLIOTEKA CYFROWAKsiążki w formacie EPUB

           


           Jak otwierać pliki EPUB?

Do otwierania plików EPUB na komputerach rekomendujemy:

1. Przeglądarka Microsoft Explorer.
2. Przeglądarka Microsoft Edge (Windows 10).
3. Przeglądarka Firefox (Windows, Mac OS X, Linux) z zainstalowanym dodatkiem EPUBReader.

 

OSTATNIO DODANE

Konferencja prasowa poświęcona nadchodzącej uroczystości ingresu bpa Andrzeja Siemieniewskiego do katedry legnickiej

Od 28 czerwca 2021 roku bp Andrzej Siemieniewski pełni funkcję biskupa legnickiego. W poniedziałek 20 września 2021 roku nastąpi jego ingres do katedry, kiedy to liturgicznie i symbolicznie obejmie on pasterzowanie we wspólnocie Kościoła legnickiego. W tym dniu przypada 680. rocznica poświęcenia tego kościoła. Ingres odbędzie się z udziałem Nuncjusza Apostolskiego abp. Salvatore Pennacchio.

Tags:

Strony

Subscribe to Deus caritas est RSS